Begin dit jaar kozen we ervoor om een deel van onze te hoge knotwilgen af te zagen zodat we geen halsbrekende toeren meer moeten uithalen om ze te kunnen knotten. Nu het groeiseizoen op zijn einde loopt is het tijd om de balans op te maken.

De balans

We hebben vorige winter 15 knotwilgen geknot. 7 daar van hebben we korter afgezaagd. Van die 7 zijn er 2 die ongeveer even weelderig zijn uitgeschoten als hun hoog geknotte buren. Daarnaast zijn er 2 waar enkel aan de zijkant 1 of meerdere zijtakken zijn uitgeschoten. De overige 3 hebben het helaas niet overleefd.

Conclusie: het was geen goed idee om de knotwilgen korter te zagen. Niet alleen zijn de mooie knotten verdwenen, de impact is zelfs voor een sterke knotwilg te groot. Ook de droogte zal allicht een rol gespeeld hebben. We zullen er in de toekomst dus voor kiezen om de wilgen hoog te blijven knotten. Waarschijnlijk gaan we dan wel de takken niet zo dik laten groeien en het knotten vroeger starten zodat het ook minder gevaarlijk wordt.