In de loop van 2018 wordt onze straat heraangelegd met een gescheiden riolering.
Voor ons betekent dit dat ons regen- en afvalwater voortaan gescheiden moet worden.
Aangezien ons regenwater al grotendeels (op 1 regenpijp na) werd verzameld in een regenput hadden we kunnnen kiezen voor een simpele oplossing: de overloop van de regenput die bij het afvalwater kwam afkoppelen en deze samen met het water van de aparte regenpijp aansluiten op de regenafvoer aan de straatkant.
Al snel stelden we ons echter de vraag: waarom kunnen we ons regenwater niet zelf nuttig gebruiken?
Waarom moet onze overheid gigantische kosten maken voor de afvoer van al dat water terwijl dit perfect bruikbaar is in onze eigen tuinen?
Het idee voor een wadi was geboren.

Wat is een wadi?

WADI is een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie. Wadi is ook arabisch voor “rivierbed”.
Het is een laagte in het landschap die als bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld is en dus tijdelijk gevuld is met hemelwater.
Het grootste deel van de tijd staat de wadi dus droog, maar tijdens periodes van overvloedige regen kan het vollopen en dan langzaam in de grond infiltreren.

Je zou het dus ook gewoon “put”, “vijver” of “poel” kunnen noemen, maar wadi klinkt beter, niet? šŸ™‚

Aanleg

Voor de aanleg eind oktober 2017 konden we beroep doen op een bende enthousiaste Mieren.
In de voortuin verscheen een langgerekte wadi waar het water van de overloop van de regenput langs 1 kant en dat van de aparte regenpijp langs de andere kant instroomt.

In de wadi vinden tientallen plantensoorten hun thuis. Op de bodem staan de planten die het goed doen in het water zoals irissen. Hoger op en naast de oevers vinden we dan weer planten die beter aangepast zijn aan deze standplaats zoals hemelsleutel, moerasspirea, verschillende soorten grassen en andere medicinale planten. De plantjes werden zorgvuldig uitgezet en na een laatste controle door Julie verdwenen ze in sneltempo in de grond.

De wadi vormt zeker bij regenweer nu al een mooie blikvanger in onze voortuin! Bij langdurige of hevige regenval staat er flink wat water in de wadi, maar het sijpelt snel in onze zandgrond en verdwijnt dan ook snel wanneer het stopt met regenen. We zijn benieuwd hoe alles er zal uit zien in de lente en in de zomer. Voor meer info: dit artikel biedt een mooi overzicht.

Nog eens bedankt aan het enthousiaste Mier-team:

  • Michiel (Houdbaar vzw ): Planning & uitvoering
  • Jochem (vzw Lammas): Planning & uitvoering
  • Julie (Wild van kruiden vzw): Keuze en inplanting planten
  • Bert (BR-energie): Loodgieterij
  • Kristien (Loof vzw): Kokerellen
  • Vrijwilligers Ary, Jo, Delphine, Evelien, Sofia, en Els