Op 29 en 30 september volgden we de cursussen humisme (deze wordt niet meer gegeven) en ondergronds gezwam van Marc Siepman in de serre van vzw Zwerfgoed. Dat leverde een aantal interessante inzichten op over de bodem, maar ook over onze maatschappij in het algemeen.

De inhoud

We gaan hier niet de hele cursus overlopen, maar enkel een paar inzichten die wij oppikten:

  • Sinds WOII zijn we maar liefst 75% van de voedingswaarde van ons voedsel kwijt geraakt.
    Dit komt doordat het teveel aan stikstof, dat via o.a. kunstmest in onze bodems geraakt, ervoor zorgt dat de andere voedingsstoffen niet meer opneembaar zijn voor de planten.
  • De bodem in Europa stoot 10% meer CO2 uit dan de industrie, terwijl de bodem net CO2 zou moeten opnemen.
  • Planten die stikstof binden doen dat niet altijd als er al voldoende stikstof voorhanden is. Het is daarom belangrijk om in een voedselbos enkel te mulchen met stikstofarm materiaal (dus geen vers gras of verse houtsnippers gebruiken)
  • Bomen houden van arme grond: gebruik dus geen compost in het plantgat, want de wortels hebben dan de neiging om binnen het plantgat te blijven.
  • Bij nieuwe en bestaande landbouwsystemen wordt er altijd gekeken naar hoeveel opbrengst een perceel kan produceren, maar nooit naar de hoeveelheid gezondheid.

De vorm

De cursus wordt gegeven met een Powerpoint presentatie als leidraad. Daarnaast is er heel wat ruimte voor vragen en interactie. ’s Middags wordt er samen gegeten op basis van pot luck.

De spreker

Marc Siepman moet één van de meest bescheiden Nederlanders zijn die we al ooit tegengekomen zijn. Hij is niet alleen een begenadigd spreker, maar brengt zijn ideeën ook in de praktijk. Zo leven Marc en zijn gezin een sober leven en het weinige geld dat ze nodig hebben ontvangen ze van giften. De maatschappij kan maar veranderen als een aantal individuen opstaan en het goede voorbeeld geven: een boodschap die Marc duidelijk wil uitdragen. Ons heeft hij alleszins geïnspireerd!

Conclusie

De (bodem)cursussen van Marc Siepman zijn een absolute aanrader. Dat de bodem de basis vormt van alle leven op aarde wordt hier nog eens (soms pijnlijk) duidelijk gemaakt. Voor de prijs moet je het zeker niet laten: die bepaal je namelijk zelf 😉

Omslagillustratie komt van https://marcsiepman.nl/illustraties-lotte-klaver/