11 november 2017, wapenstilstand voor de meesten, maar niet voor ons.
Gewapend met spades gingen we de weidegrond te lijf om de eerste 830 boompjes in de grond te krijgen.
De soorten werden zorgvuldig geselecteerd met de hulp van Michiel (Houdbaar vzw) & Julie (Wild van kruiden vzw) en besteld bij Calle Plant.

830 bomen en struiken???
Een aanhangwagen had handig geweest om ze te vervoeren….maar met wat proppen krijg je veel in een auto 😉

De meerderheid van het bosgoed werd langs de zuidkant van de weide aangeplant onder de vorm van een brede haag die als windbreak dienst doet om de toekomstige planten in het voedselbos te beschermen. Ook de razende menigte die dagelijks de E34 enkele honderden meter verder bevolkt wordt zo aan het zicht onttrokken. Dat bomen ook geluid en fijn stof wegfilteren hoeven er wellicht niet bij te vertellen. Al de aangeplante soorten zullen hier binnenkort ook voedsel voor ons en de bijen produceren. Willekeurig door elkaar gemixt plantten we Rimpelroos, Egelantier, Gelderse Roos, Lijsterbes, (Europese) Vogelkers, Meidoorn en Spork 3 rijen dik.

De bestaande knotwilgenrijen, die de volledige weide afboorden, werden verder aangevuld met 6 nieuwe wilgensoorten, zodat ze in de toekomst een nog dichtere grens van het perceel vormen. De 6 nieuwe soorten zijn Boswilg, Krulwilg, Kempische Zandwilg, Schietwilg, Katwilg en Kruipwilg. De vroege bloeiperiode van de wilgen wordt zo verder uitgespreid, waardoor de bijen hier langer van kunnen smullen. Verder vulden we de gaten ook nog op met Populieren en Elzen. De hele afboording kan op die manier geknot worden en zal in de toekomst een belangrijk aandeel van de biomassa van ons voedselbos vormen.

Het achterste deel van de weide wordt onze zone 5 (wildere zone met hoge bomen) van het voedselbos. Om dit deel van de weide naar een bosachtig biotoop te laten evolueren werden hier in eerste instantie al 45 Tamme Kastanjes, 25 Berken en 50 grootvruchtige hazelaars in de grond gestoken. Ze zijn nog klein, maar als je goed kijkt zie je een miniatuur bosje verschijnen op één van de foto’s hieronder 🙂

Aan westkant van de weide werden dan tot slot Winterlindes (onze salad bar!) in de grond gestoken, samen met Lijsterbes en nog een aantal Wilgen: een mooie ingang voor het toekomstig voedselbos!

With a little help from our friends is het gelukt om alles op 1 dag tijd in de grond te steken! Oprechte dank aan de planters! 🙂